Logo
LSDSP

Dienas jautājums

Atbalstītāji

4000 zīmju programma RSS

"Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas

Priekšvēlēšanu programma

LSDSP IR MĒRĶIS: Rīga - Ziemeļeiropas galvaspilsēta

Tā būs saimnieciskās darbības centrs un kultūras metropole ar pašvaldību, kas gādās par rīdzinieku labklājību. Tā būs zaļojoša, tīra un droša pilsēta ar cilvēku pirmajā vietā.

Izstrādādami programmu, mēs uzklausījām iedzīvotājus. Viņu ierosinājumi ir šī dokumenta pamatā, tāpēc varam teikt – te ir rīdziniekiem pieņemams redzējums un risinājumi pilsētas attīstībai.

LSDSP apzinās, ka ekonomisko stabilitāti un sociāldemokrātiem tradicionālos sociālos mērķus sasniegsim tikai tad, ja pilsētai piesaistīsim cilvēkus un kapitālu.

Tāpēc izveidosim Rīgas pašvaldības banku, kura veicinās pilsētas izaugsmi, kļūs par ietekmīgu finanšu iestādi. Tā ļaus rīdziniekiem un Rīgas uzņēmumiem ērtāk risināt finanšu jautājumus un veikt komunālos maksājumus bez komisijas naudas.

Samazināsim uzņēmējdarbību kavējošo birokrātiju.

Darīsim visu iespējamo, lai ar katru gadu pieaugtu Rīgas investīciju budžets.

Piesaistīsim pilsētai kapitālieguldījumus, sadarbībā ar darba devējiem 4 gados radīsim vismaz 5,5 tūkstošus jaunu darba vietu.

Tukšās ražošanas telpas un teritorijas nodosim tiem, kuri vēlas un spēj sākt uzņēmējdarbību.

Izveidosim Rīgas „zaļā iepirkuma” sistēmu, veicinot videi draudzīgo un vietējo ražojumu noietu.

LSDSP ir uzsākusi un turpinās zemnieku tirgu veidošanu, lai katram rīdziniekam būtu pieejami svaigi produkti tieši no ražotāja.

Turpināsim pašvaldības mājokļu celtniecību un pirkšanu. Tas ļaus saglabāt 1500 darba vietas būvniecībā un nodrošinās rīdziniekus ar dzīvokļiem.

LSDSP paaugstinās Rīgas energoefektivitāti

Paātrināsim māju siltināšanu, kas ļaus iedzīvotājiem līdz 50% samazināt apkures tēriņus.

Par 9 miljoniem latu gadā samazināsim pilsētnieku kopējos izdevumus par elektroenerģiju, apgādājot ar bezmaksas ekonomiskajām spuldzēm mājsaimniecības, kurās katra strādājošā ienākumi nepārsniedz 500 latu mēnesī.

Prasīsim valstij „Rīgas siltuma” kontrolpaketi nodot Rīgas pilsētai, lai izveidotu dotāciju sistēmu, kas būtiski samazinātu katra pilsētnieka maksājumus par siltumu.

Reformēsim pilsētas atkritumu saimniecību, ieviešot efektīvu un iedzīvotājiem izdevīgu atkritumu šķirošanu.

Ieviesīsim atkritumu dedzināšanu, lai tāpat kā Vīnē, Prāgā un citviet ražotu pilsētai nepieciešamo siltumu un enerģiju. Lai novērstu nelietderīgu atmosfēras sildīšanu Getliņu poligonā, izveidosim siltumnīcu kombinātu, nodrošinot vismaz 70 darba vietu.

Panāksim pilsētas biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību.

LSDSP realizēs sociālo koncepciju

Ieviešot „rīdzinieka karti”, dosim galvaspilsētas iedzīvotājiem priekšrocības komunālajos pakalpojumos, pilsētas transportā un sociālajā jomā.

Attīstīsim prognozējamu pabalstu sistēmu ģimenēm, maznodrošinātajiem, pensionāriem.

LSDSP prioritāra būs izglītības un jaunatnes politika

Panāksim pilsētnieku kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšanos, saglabājot un paplašinot esošo kultūras iestāžu, bibliotēku tīklu, atbalstot pašdarbību un profesionālās kultūras procesus.

Turpināsim bērnudārzu celtniecību.

Skolās nodrošināsim bezmaksas pusdienas līdz 9. klasei.

Atbalstīsim jaunā rīdzinieka izglītošanu no bērnu dārza līdz pat augstskolas absolvēšanai. Mūsu realizētā politika nodrošinās prakses un darba vietas jauniešiem.

Garantēsim bērnu, studējošo un skolotāju tiesību aizsardzību.

Piedāvāsim jaunajām ģimenēm pirmā mājokļa iegādei pašvaldības finansiālu atbalstu, daļēji atgriežot samaksāto ienākuma nodokli.

Izvērsīsim rīdziniekiem pieejamo bezmaksas interneta tīklu pilsētā.

LSDSP veidos efektīvāku pilsētas transporta sistēmu

Lēts sabiedriskais transports un piemērota „novieto un brauc” sistēmu mazinās auto sastrēgumus, troksni un izplūdes gāzes pilsētā.

Tieksimies uz to, lai ikviens rīdzinieks spētu darbā nokļūt ar sabiedrisko transportu, bet ģimenes auto varētu turēt drošos bezmaksas stāvlaukumos.

Pilnveidosim e-biļeti ar jaunām iespējām – vienkāršosim tās iegādi, noteiksim plašāku atlaižu sistēmu bērniem un gados vecākiem rīdziniekiem.

Būvēsim jaunas tramvaju līnijas, bet esošos sabiedriskā transporta veidus papildināsim ar ūdens sabiedrisko transportu, drošiem veloceliņiem un to novietnēm.

Iedzīvotāji un Rīgas uzņēmumi, kuru automašīnas nepārsniedz 4 m garumu un CO2 izmešu daudzumu nav lielāks par 125 g/km, elektromobiļus, hibrīdauto varēs novietot pilsētas autostāvvietās bez maksas.

Sociāli, ekonomiski, ekoloģiski un tiesiski droša, kulturāla Rīga ir mūsu labklājības garants.

Sniedz roku – kopā mums izdosies!

Programma tapusi sadarbībā ar projektu "Nākotnes Rīga".
Izsaki savu viedokli
«Atpakaļ