Logo
LSDSP

Dienas jautājums

Atbalstītāji

Statistikas psiholoģija! Padevība neticēt melīgajām acīm! RSS


Autors: Ilmārs Gromuls

Ņemot vērā sociālās identitātes teorijas nostādnes, psihologi ir izpratuši grupas dinamiku un aizspriedumus. Ir pierādīts, ka grupa uzspiež tās viedokli grupas locekļiem. Vienu no metodēm, kā minētā teorija tika pierādīta un kā tā ietekmē mūsu ikdienu, Jums aprakstīšu šajā rakstā.

1951. gadā psihologs Solomons Aschs veica eksperimentu, Kas novērtēja grupas ietekmi uz indivīda spriedumiem.

Testa laikā, pēc citu eksperimenta dalībnieku apzināti dotām nepatiesām atbildēm, testa subjektiem, universitātes studentiem, uzdeva sniegt savu atbildi uz testa laikā uzdoto jautājumu.
Interesanti, ka 50% no cilvēkiem, kad pienāca viņu kārta atbildēt, izvēlējās sniegt nepatiesu atbildi un tikai 25% no testa subjektiem stingri nostājās pret nepatiesu grupas spriedumu, kamēr 5% vienmēr atbildēja tā kā citi grupas dalībnieki.

Kopsummā, ņemot vērā eksperimenta laikā iespējamo kļūdu, tika novērtēts, ka vismaz viena trešdaļa no cilvēkiem ignorēs to, ko zina paši un pakļausies nepatiesam lēmumam, ja grupa uzstās uz sava nepatiesā lēmuma patiesumu.

Interesanta statistika par statistiku! It īpaši, ja atceramies, ka statistika tiek parādīta, pareizāk, iebāzta mums deguna galā svarīgākajos lēmuma pieņemšanas brīžos. Tādi vārdi kā "Lielākā daļa..." vai "Vairākuma 'viedoklis'..." nereti izskan masu mēdiju reklāmās un rakstos.

Tādēļ, kad nākamreiz iegādāsieties kādu produktu, klausīsities reklāmu, vai nolemsiet balsot par kādu politisko spēku ņemiet vērā to, ka nav likumisku ierobežojumu vākt "citus statistikos novērojumus", kas ir tie "novērojumi", kurus pēc savas iniciatīvas organizē un finansē atsevišķas privātpersonas vai valsts institūcijas. Tas ir vienīgais likuma pants no Valsts statistikas likuma, kas apraksta to statistiku, ko mums pasniedz televīzijā un citos mēdijos.

Tātad, atcerieties, ka statistika, kuru rāda Jums pa televīziju vai citur, visticamāk, ir vienkārši pirkti meli.

Tādēļ ceru, ka Jūs esat tie, patstāvīgi un saprātīgi domājošie, kas nākamreiz paskatīsies uz statistiku pietiekami kritiski un nopirksiet, izvēlēsieties vai nobalsosiet tā, kā Jums liek Jūsu sirds un prāts!

Izsaki savu viedokli
«Atpakaļ